FaoFar

Żuraw słupowy z napędem elektrycznym

Żuraw słupowy z napędem elektrycznym model ZSXL-2000/6,0ee

Rok produkcji: 2005 r.; montaż 2008 r.

Udźwig: 2,0 tony; wysięg ramienia: 6,0 m

Regularne przeglądy Urzędu Dozoru Technicznego, stan techniczny bardzo dobry.

Cena: 25.000,00 netto