FaoFar

Zęby FF20-27K

Ząb Fao-Far FF20-27K, jest to 1-płytkowe narzędzie do powierzchni z wytrąceniami kamieni dla rotorów o I,II oraz III stopniu zagęszczenia. Dzięki masywnej płytce widiowej o szerokości 27mm, posiada zwiększoną odporność na kamienie i przedłużoną żywotność . Może penetrować w głąb gleby.