FaoFar

Zęby FF20-23D

Opcjonalne narzędzia robocze mocowane we wszystkich frezarkach wykorzystujących system FF20. Wersja 23D posiada wąską, ostrą płytkę widiową, zapewniającą mniejsze opory podczas pracy. Zęby te służy do pracy na powierzchniach, gdzie nie występuje dużo kamieni, ponieważ ostra płytka jest bardziej narażona na uszkodzenia powstałe w wyniku uderzenia w kamień niż seria K.