Łącznik hydruliczny

Niezbędne wyposażenie dla górnego systemu prowadzenia przekładni. Łącznik nie jest konieczny, jednak jest sugerowany również dla maszyny z dolnym systemem prowadzenia przekładni.