Konfiguracja rotora 2.054

Możliwe konfiguracje rotora dla maszyny 2.054