Frez do pni, freza do karczowania korzeni FU 4082

Frez do pni

Wysokowydajny, ciężki frez do pni i korzeni. Maszyna przeznaczona do usuwania pni drzew przy współpracy z ciągnikami o mocy 100-200 KM.
 

Podstawowe zalety frezu do pni:

- duża wydajność,

- masywna konstrukcja odporna na uszkodzenia, może pracować w kamieniach,

- możliwość pasowego rozdrabniania pni drzew i krzewów w plantacjach sadowniczych, szkółkarstwie, pozostałości po plantacjach choinek.