2354

 

Instrukcja obsługi

FREZARKI KRUSZĄCE
2.054DT 2.354DT

 

 

 

 


SPIS TREŚCI
1. Wstęp 6
2. Identyfikacja produktu 7
2.1 Budowa maszyny 8
2.2 Dane techniczne 9
2.3 Wyposażenie dodatkowe - opcja: 10
2.4 Wymiary gabarytowe 11
3. Rozmieszczenie etykiet ostrzegawczych 12
4.Bezpieczeństwo 14
4.1 Przepisy BHP 14
4.2 Opis oraz ocena ryzyka szczątkowego 16
4.3 Przepisy pożarowe 17
4.4.Przeznaczenie 17
4.5 Wypadek lub awaria maszyny 17
5. Przygotowanie 19
5.1 Transport 19
5.2 Dobór wału przegubowo-teleskopowego 19
5.3 Agregowanie z ciągnikiem 21
5.4 Rozłączenie maszyny od ciągnika: 26
5.5 Przejazdy po drogach 26
5.6 Czynności do wykonania przed pracą 27
6 Praca 28
6.1 Obsługa podczas pracy 29
6.2 Regulacja głębokości pracy 30
7. Po pracy 31
7.1 Tabela obsługi 31
7.2 Obsługa maszyny po pracy 32
7.3 Obsługa serwisowa 33
7.4 Wymiana elementów roboczych (zębów) 34
7.5 Regulacja naprężenia pasów transmisyjnych 37
7.6 Wymiana pasów transmisyjnych 40
7.7 Kontrola i Wymiana oleju w głównej przekładni kątowej 42
7.8 Regulacja luzu na zawiasie ramy pochylającej 44
7.9 Smarowanie 45
7.10 Przechowywanie po sezonie 48
8. Naprawy 49
8.1 Niesprawności i sposoby ich usunięcia 49
9. Złomowanie 50
10. Gwarancja i odpowiedzialność producenta 51
Karta gwarancyjna 53
RAPORT REKLAMACYJNY 55


1. Wstęp
Dziękujemy, że wybrali Państwo produkt Fao Far! Ta maszyna została starannie zaprojektowany, aby zapewnić maksymalną niezawodność. Jedynie drobne czynności takie jak przeglądy, czyszczenie czy smarowanie wystarczą by zapewnić wiele lat bezpiecznej pracy.
Należy przestrzegać wszystkich procedur konserwacji i środków ostrożności zawartych w niniejszej instrukcji.
Niniejsza instrukcja została opracowana, aby zapewnić bezpieczną pracę oraz efektywne wykorzystanie maszyny. Przeczytaj ją uważnie i zapoznaj się z jej treścią. W razie jakichkolwiek niejasności lub błędów w instrukcji niezwłocznie skontaktuj się z producentem.
Przed uruchomieniem maszyny należy dokładnie zapoznać się z instrukcją obsługi i stosować się do treści w niej zawartych.
Właściciel przekazujący maszynę pracownikowi odpowiedzialny jest za dopilnowanie, aby operator dokładnie zapoznał się z instrukcją obsługi i stosował się do jej treści.
Instrukcja obsługi stanowi podstawowe wyposażenie maszyny i musi być zachowana do przyszłego użytku, w przypadku sprzedaży maszyny instrukcja musi być przekazana przyszłemu użytkownikowi.
Objaśnienie specjalnych znaków zawartych w instrukcji:
WAŻNE - Treść szczególnie ważna z punktu widzenia bezpieczeństwa i obsługi
UWAGA - Symbol pojawiający się w miejscu, gdzie może pojawić się bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa
W przypadku niejasności lub niezrozumienia instrukcji producent udziela informacji telefonicznie lub pocztą elektroniczną
Informacja: tel. 33/852 92 79, 33/8579655, biuro@faofar.pl
SERWIS
Podczas serwisowania produktu pamiętaj, aby używać wyłącznie części zamiennych dostarczonych przez firmę FAO FAR.
Części zamienne mogą nie spełniać norm wymaganych dla bezpiecznego i niezawodnego działania.


2. Identyfikacja produktu


Frezarka krusząca FAO FAR

Typ …………………………………………………….

Numer fabryczny

…………………………………………………...…….

Data produkcji – dostawy

…………………………………………………………

Wyposażenie

………………………………………………………..

………………………………………………………..

………………………………………………………..

………………………………………………………..

………………………………………………………..

………………………………………………………..


Oświadczam, iż zapoznałem się z instrukcją obsługi i będę się do niej stosował

Data Podpis operatora

………………………………….. …………………………………………………

 

 

 2.1 Budowa maszyny

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Opis budowy
Rama główna skorupowa spawana z blach. W ramie ułożyskowany bęben roboczy z wymiennymi zębami stałymi. Napęd na bęben przenoszony za pośrednictwem dwustronnej przekładni pasowej z górnego bloku napędowego.
Górny blok napędowy składa się z przekładni kątowej, wałków przegubowo teleskopowych pośrednich oraz 2 półosiek. Maszyna podparta jest na 2 regulowanych płozach. W tylnej części obudowy znajduje się hydraulicznie sterowana pokrywa oraz regulowana rama do pochylania drzew. W przedniej części ekran łańcuchowy zabezpieczający przed wyrzucaniem materiału w czasie pracy. Wszystkie elementy ruchome osłonięte stalowymi osłonami.
2.2 Dane techniczne
jednostka 2.054 DT 2.354 DT
Szerokość robocza cm 200 230
Głębokość max cm 10* 10*
Minimalna / maksymalna moc ciągnika współpracującego KM 120/190
DTW 120/240 140/260
Obroty WOM obr./min 1000 1000
Układ zawieszenia TUZ kategoria 2/3 3
Masa własna kg 2050-2550 2350-2700
Zęby z końcówkami widiowymi sztuki 40/50 45/55
Napęd dwustronny typ XPB/XPC XPC
Szerokość całkowita cm 235 270
Wysokość (z ramą tylną) cm 175 175
Długość cm 158 158

*- głębokość robocza zależy od kilku czynników: rodzaj płóz, moc ciągnika rodzaj gruntu, wilgotność gruntu itp.
** - dopuszczalne stosowanie obniżonych obrotów WOM (540 obr./ min) dla ciągników o mniejszej mocy 70-120 KM
Firma FAO FAR stale udoskonala swoje wyroby, dlatego niektóre dane techniczne mogą ulec zmianie

2.3 Wyposażenie dodatkowe - opcja:

Zwiększenie ilości narzędzi roboczych poziom I (+10 sztuk)
Zwiększenie ilości narzędzi roboczych poziom II
Zwiększenie ilości narzędzi roboczych poziom III
Rama do pochylania drzew sterowana hydraulicznie typ HEAVY
Zęby prowadzące na górnej belce ramy pochylającej
Rama do zagrabiania gałęzi i rozgarniania stert
Łącznik hydrauliczny
Układ smarowania z pompą hydrauliczną i filtrem
Ekran łańcuchowy 4-rzędowy 1250mm
Ekran łańcuchowy 4-rzędowy 1850mm
Układ napędowy wzmocniony do 250 KM (2.054DT)
Przekładnia ruchoma – sterowanie górne
Przekładnia ruchoma – sterowanie dolne
Pakiet oświetlenia drogowego
Przekładnia główna z wbudowanym sprzęgłem jednokierunkowym
Pakiet CASTOLIN

Pełna lista wyposażenia dodatkowego wraz ze zdjęciami i szczegółowymi opisami znajduje się na stronie www.faofar.pl w zakładce wyposażenie frezarek kruszących

2.4 Wymiary gabarytowe
3. Rozmieszczenie etykiet ostrzegawczych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


1- prędkość obrotowa i kierunek obrotów wału odbioru mocy maszyny
2- wyłączyć silnik i wyjąć kluczyk przed rozpoczęciem obsługi lub napraw
3- przeczytaj instrukcję obsługi
4- punkt zaczepienia urządzeń podnoszących
5- nie zajmować miejsca w pobliżu cięgien podnośnika podczas jego pracy
6- nie siadać na maszynę podczas pracy lub gdy jej elementy są w ruchu
7- nie dotykać elementów maszyny zanim wszystkie jej zespoły zatrzymają się
8- zachować bezpieczną odległość od maszyny
9- niebezpieczeństwo obcięcia stopy noże obrotowe –zachować odległość od maszyny
10- nie sięgaj w obszar zgniatania jeśli elementy mogą się poruszać
11- nie otwierać osłon bezpieczeństwa, jeśli silnik jest w ruchu

Obowiązkiem właściciela jest kontrola stanu etykiet ostrzegawczych (ich czystości oraz czytelności). Zniszczone etykiety należy niezwłocznie wymienić. Przy zakupie nowych części należy dopilnować, żeby znalazły się na nich stosowne etykiety. Wszystkie naklejki można zakupić u producenta.
Wymiana etykiet ostrzegawczych: Dokładnie przetrzeć, a następnie oczyścić rozpuszczalnikiem lub benzyną obszar, w którym należy przykleić naklejką Kiedy rozpuszczalnik wyschnie usunąć folię z etykiety i przykleić naklejkę w miejscu wskazanym na powyższym schemacie.


4.Bezpieczeństwo
4.1 Przepisy BHP
Przed uruchomieniem maszyny należy dokładnie zapoznać się z instrukcją obsługi i przestrzegać zawartych tam zasad użytkowania, BHP i konserwacji.
Używanie maszyny do innych celów niż opisane w instrukcji jest zabronione.
Przed eksploatacją przygotować ciągnik: zamontować siatki ochronne na tylnych szybach (oczko siatki max 8 mm, średnica drutu min. 4 mm). Oryginalne siatki oferują producenci poszczególnych marek ciągników, na specjalne życzenie osiatkowanie może być zamontowane w firmie FAO FAR.
Maszynę może obsługiwać pracownik, który posiada wymagane kwalifikacje, ma ukończone 18 lat, jest zdrowy i posiada wymagane badania lekarskie, dobrze znający się na pracy ciągnikiem i był przeszkolony w zakresie obsługi tej maszyny. Zakaz obsługi maszyny przez dzieci poniżej 18 roku życia.
Osoba obsługująca sprzęt powinna posiadać odzież i obuwie robocze oraz środki ochrony indywidualnej: ochronniki słuchu, okulary ochronne, rękawice robocze.
Ciągnik agregowany z maszyną musi spełniać następujące warunki: odpowiednia moc, masa własna (w przypadku utraty stateczności po podniesieniu maszyny należy dociążyć przednią oś. Warunkiem zachowania sterowności jest 20% nacisk masy samego ciągnika na przednią oś), TUZ kat. 3, ogólny dobry stan techniczny i prawidłowe działanie wszystkich układów, skrzynia biegów umożliwiająca jazdę z prędkością minimalną około 500-700 m/h.
W momencie podczepiania maszyny zachować szczególną uwagę, aby nie doszło do zgniecenia przez ciągnik.
Całkowity zakaz zbliżania się do pracującej maszyny osób postronnych, szczególnie wchodzenia na pracującą maszynę. Strefa niebezpieczna wynosi 70 metrów.
Przed rozpoczęciem pracy należy sprawdzić stan techniczny maszyny i ciągnika. Sprawdzić należy wszystkie połączenia śrubowe, połączenia ruchome, czy na obudowie nie ma pęknięć.
Nie wolno pracować bez osłon lub z uszkodzonymi bądź z otwartymi osłonami.
Kontrolować: sworznie łączące traktor z maszyną oraz ich zabezpieczenie
Wał napędowy musi być należycie zabezpieczony osłonami i zabezpieczony przed obrotem za pomocą łańcuszków. Osłona WOM ciągnika oraz WPM maszyny musi być pełna tzw. kubełkowa, otaczająca WOM i WPM ze wszystkich stron.
Zastosowany wał przegubowo teleskopowy musi mieć znak CE.
Praca z uszkodzonymi osłonami jest zabroniona i grozi śmiercią.
Przed uruchomieniem traktora z maszyną należy się upewnić, że w pobliżu nie znajdują się osoby postronne. W czasie montażu maszyny oraz w trakcie sprawdzania działania elementów sterowanych hydraulicznie uważać, aby nie doszło do zgniecenia przez ruchome elementy, oraz zabezpieczenie się przed wytryskiem oleju hydraulicznego (należy zachować bezpieczną odległość, kontrolować układ hydrauliczny i przewody, natychmiastowa wymiana uszkodzonych przewodów, a także profilaktyczna wymiana przewodów co 5 lat). Unikać kontaktu skóry z olejem hydraulicznym, przypadku kontaktu zmyć ciepłą wodą z mydłem, oczy przemywać dużą ilością ciepłej wody.
Jeżeli podczas pracy usłyszycie wibracje, lub inny odgłos niż normalny to należy natychmiast wyłączyć maszynę i traktor, ustalić przyczynę usterki.
Ze względu na duże obroty rotora należy zachować bezpieczną odległość osób postronnych od maszyny w czasie pracy: 70 m.
Za przestrzeganie tego przepisu odpowiedzialna jest osoba obsługująca maszynę
Wszelkie regulacje, kontrole, obsługę należy wykonywać po wyłączeniu napędu i silnika traktora, wyjęciu kluczyka ze stacyjki, opuszczeniu maszyny lub dokładnym zabezpieczeniu podkładami drewnianymi lub atestowanymi koziołkami.
Maszyna posiada wirujące elementy o dużej masie i bezwładności. Po wyłączeniu ciągnika nie wysiadać, nie podchodzić do maszyny, nie otwierać osłon do momentu całkowitego zatrzymania poruszających się elementów.
Po przepracowaniu maszyną każdych 8 - 10 godzin należy sprawdzić, dokręcić, ewentualnie wymienić połączenia śrubowe. Sprawdzić ewentualnie wyregulować naciąg pasów klinowych.
Obsługujący powinien pracować w ochronnikach słuchu.
Podczas podnoszenia maszyny dźwigiem, łańcuchy założyć w oznaczone uchwyty transportowe.
Dopuszczalne pochylenie terenu, na którym może pracować maszyna wynosi 10%.
Znaki ostrzegawcze umieszczone na maszynie utrzymywać w czystości, w przypadku uszkodzenia znak zamienić na nowy. Naklejki dostępne u producenta maszyn lub w specjalistycznych sklepach.

W sprawach nie uregulowanych w niniejszym rozdziale, mają zastosowanie przepisy Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 12.01.1998r., w sprawie BHP przy obsłudze ciągników, maszyn, narzędzi i urządzeń technicznych stosowanych w rolnictwie (Dz.U.Nr 12 poz. 51).

4.2 Opis oraz ocena ryzyka szczątkowego
Ryzyko szczątkowe wynika z błędnego lub niewłaściwego zachowania się obsługującego frezarkę. Największe niebezpieczeństwo następuje przy wykonywaniu następujących zabronionych czynności:
- obsługi maszyny przez osoby niepełnoletnie jak również nie zapoznane z instrukcją obsługi lub nie posiadające uprawnień do prowadzenia ciągników rolniczych,
- obsługi przez osoby będące pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających,
- niezachowania ostrożności podczas transportu i manewrowania ciągnikiem,
- transportu maszyny wysuniętej zbyt mocno w prawo od osi ciągnika,
- przebywania osób i zwierząt w zasięgu działania maszyny,
- przewożenia osób na maszynie,
- przebywanie między maszyną, a ciągnikiem podczas pracy silnika ciągnika,
- wykonywanie czynności związanych z obsługą i regulacją podczas pracy maszyny przy włączonym silniku ciągnika,
- wytrysk płynu hydraulicznego pod ciśnieniem z uszkodzonego przewodu hydraulicznego,

Przy przedstawieniu ryzyka szczątkowego frezarki, traktuje się jako maszynę, którą od momentu uruchomienia produkcji zaprojektowano i wykonano wg obecnego stanu techniki.
Przy przestrzeganiu takich zaleceń jak:
- uważne czytanie instrukcji obsługi,
- zakaz przebywania osób na maszynie i w czasie przejazdów,
- zakaz przebywania między ciągnikiem a maszyną podczas pracy silnika ciągnika,
- zakaz transportu maszyny wysuniętej zbyt mocno w prawo,
- regulacji, konserwacji i smarowania w przypadku wyłączonego silnika ciągnika,
- konserwacji i naprawy maszyny tylko przez odpowiednio przeszkolone osoby,
- obsługiwania maszyny przez osoby, które posiadają uprawnienia do kierowania ciągnikami rolniczymi i które zapoznały się z instrukcją obsługi,
- zabezpieczenia maszyny przed dostępem dzieci
może być ograniczone do minimum zagrożenie szczątkowe przy użytkowaniu frezarki.
Istnieje ryzyko szczątkowe w przypadku niedostosowania się do wyszczególnionych zaleceń i wskazówek.
4.3 Przepisy pożarowe
Utrzymywać maszynę w czystości, usuwać rozlany olej oraz nadmiar smaru.
Podczas pracy należy kontrolować czy gałęzie nie nawijają się na rotor. W przypadku nawinięcia należy wyłączyć maszynę, wyłączyć silnik i usunąć nawinięcie nie wchodzić pod maszynę.
Kontrolować i czyścić miejsca łączenia wałka napędowego z traktorem i maszyną.
Przed pracami spawalniczymi na maszynie należy ją dokładnie oczyścić, żeby nie doszło do zapalenia. Spawać może tylko osoba z uprawnieniami i z zachowaniem przepisów przeciw pożarowych.
Traktor należy wyposażyć w sprawną (legalizowaną) gaśnicę proszkową.
4.4.Przeznaczenie
Frezarki kruszące FAO FAR są to profesjonalne maszyny leśne służące do: rozdrabniania odpadów zrębowych, przygotowania szlaków zrywkowych, wykonania pasów przeciwpożarowych, usuwania zarośli pod liniami energetycznymi, przygotowania gleby pod nasadzenia drzew.
Używanie maszyny do innych celów niż wymienione jest zabronione. Nie używać do rozdrabniania kamieni, frezowania dróg gruntowych, karczowania drzew i pniaków o znacznej średnicy. Za wynikłe uszkodzenia podczas innych prac - niezgodnych z przeznaczeniem odpowiada użytkownik.
Wyjątek stanowią maszyny fabrycznie przystosowane do prac w terenach kamienistych lub na drogach - wyposażone między innymi w zęby do pracy na powierzchniach kamienistych oraz wzmocnione płozy podporowe.
4.5 Wypadek lub awaria maszyny
W przypadku zauważenia jakichkolwiek zakłóceń w pracy maszyny lub ciągnika należy:
natychmiast przerwać pracę,
wyłączyć WOM, wyłączyć silnik i wyjąć kluczyk ze stacyjki,
spuścić ciśnienie z układu hydraulicznego,
zaciągnąć hamulec postojowy ciągnika,
zaczekać w kabinie ciągnika do momentu całkowitego zatrzymania się wszystkich ruchomych części maszyny,
z zachowaniem wszelkich zasad BHP oraz przy użyciu niezbędnych środków ochrony osobistej i odpowiednich narzędzi należy zlokalizować usterkę oraz jej przyczyny,
najczęściej powodem zakłóceń jest uszkodzenie elementów roboczych maszyny lub wału WOM ze sprzęgłem,
proste naprawy lub wymianę zębów roboczych można wykonać na miejscu postępując zgodnie z instrukcją obsługi. Poważniejsze awarie zgłosić przełożonemu, następnie udać się do warsztatu lub wezwać serwis mobilny na miejsce awarii,
po naprawie ostrożnie uruchomić maszynę na ok. 5 minut w przypadku braku jakichkolwiek zakłóceń należy rozpocząć dalszą pracę.
Wypadek
W razie jakiegokolwiek wypadku podczas pracy lub obsługi należy zachować się zgodnie z ogólnymi zasadami BHP, fakt ten niezwłocznie zgłosić przełożonym, zabezpieczyć miejsce wypadku.
W przypadku małych uszkodzeń ciała opatrzyć rany, w przypadku poważniejszych wezwać niezwłocznie odpowiednie służby.
Wykaz części, których uszkodzenie zagraża bezpieczeństwu.
Nazwa części zagrożenie Usunięcie zagrożenia
Osłona WOM Niekontrolowane nawinięcie na WOM Wymiana osłony na sprawną
Widłaki i zabezpieczenia WOM Spadnięcie wału w czasie pracy Wymiana uszkodzonych widłaków
Przewody hydrauliczne Pęknięcie i wyciek oleju, niekontrolowany ruch elementów maszyny Wymiana na nowe
Sworznie i kule TUZ Możliwość wypięcia maszyny w czasie pracy Wymiana na nowe
Uszkodzenia pokryw i osłon Wyrzut materiału lub części maszyny Naprawa lub wymiana osłon
Braki w ekranie łańcuchowym Wyrzut materiału lub części maszyny Uzupełnienie łańcuchów
Śruby mocujące noże Wyrzut odkręconego noża Wymienić śruby i podkładki
Podstawa noża Oderwanie i wyrzut części maszyny Kontrola i spawanie


5. Przygotowanie
5.1 Transport
Frezarki dostarczane są na specjalnych paletach. Rozładunek za pomocą wózka widłowego, suwnicy lub dźwigu o udźwigu min. 3.5 T.
(Paleta nie stanowi wyposażenia maszyny.)
Po rozładowaniu maszynę można bezpośrednio zaczepić do ciągnika.
W przypadku rozładunku za pomocą urządzeń dźwigowych, pasy podwiesi zaczepić w oznakowanych na maszynie miejscach.
Maszyna dostarczana jest w stanie zmontowanym, gotowa od razu do pracy.
Wraz z maszyną dostarczana jest instrukcja obsługi, która stanowi integralną jej część.
Osoby zajmujące się rozładunkiem muszą posiadać odpowiednie uprawnienia (UDT).
Cały osprzęt w tym zawiesia muszą być atestowane i właściwie dobrane.

Punkty mocowania zawiesi

 

 

 

 

 

 5.2 Dobór wału przegubowo-teleskopowego

Wał przegubowo teleskopowy nie stanowi standardowego wyposażenia maszyn.
Kupujący może zamówić wałek przystosowany do posiadanego ciągnika,
Pod względem: długości, mocy ciągnika, rodzaju sprzęgła przeciążeniowego.
Wał musi być wyposażony w sprzęgło jednokierunkowe
(od strony maszyny) oraz przeciążeniowe – cierne.
Sprzęgło przeciążeniowe zabezpiecza przede wszystkim ciągnik przed awarią układu przeniesienia mocy na WOM. Przy doborze wału zalecamy konsultację z dealerem ciągnika.
Korekta długości wałka dokonywana może być wyłącznie w wyspecjalizowanym zakładzie serwisowym.
Zwrócić szczególną uwagę na dopasowanie długości wału WOM
- zbyt krótki wał w krótkim czasie ulegnie uszkodzeniu,
- zbyt długi może doprowadzić do poważnej awarii maszyny i ciągnika.
Właściwy luz na tulejach wału (przy opuszczonej maszynie) = 30-40 mm

Dla ciągników o mocy:
do 160 KM zalecamy WOM B&P seria 8 lub SH + sprzęgło FN44
150-190 KM zalecamy WOM B&P seria SH + sprzęgło FN 44
190- 250 KM zalecamy WOM B&P seria S0 + sprzęgło FN 44
Powyżej 250 KM - ustalenia indywidualne (wały specjalne)

Końcówka od strony maszyny (sprzęgła) - 45mm (1 ¾” Z6)
Od strony ciągnika:
do 150 KM - 35mm (1 3/8” Z21) lub 45 mm (1 ¾” Z20 lub 13/4 Z6)
powyżej 150 KM - 45mm (1 ¾” Z20 lub 1 ¾” Z6)
Stosować wyłącznie wały oznaczone znakiem CE.

Niewłaściwa obsługa codzienna lub niewłaściwy luz na teleskopie wału mogą doprowadzić do poważnej awarii wału, maszyny lub ciągnika. W przypadku niedostatecznego smarowania istnieje ryzyko zatarcia teleskopu wału podczas pracy. Skutkuje to: zerwaniem zabezpieczeń i spadnięciem wału, wyrwaniem końcówki wałka ciągnika lub zerwaniem śrub mocujących tuleję sprzęgła wału.
W przypadku niewłaściwego luzu na tulejach wału może dojść do: uszkodzenia przekładni maszyny (wyrwanie segera zabezpieczającego łożyska), wygięcia wałka wejściowego do maszyny lub ciągnika, uszkodzenia widłaków wału WOM. 
5.3 Agregowanie z ciągnikiem

Ciągnik agregowany z maszyną musi spełniać następujące warunki:
odpowiednia moc i masa własna (w przypadku utraty stateczności po podniesieniu maszyny należy dociążyć przednią oś. Warunkiem zachowania sterowności jest 20% nacisk masy samego ciągnika na przednią oś), TUZ kat. 3, ogólny dobry stan techniczny i prawidłowe działanie wszystkich układów, skrzynia biegów umożliwiająca jazdę z prędkością minimalną około 500-700 m/h.
Ciągnik przeznaczony do współpracy z frezarkami FAO FAR w wersji z ramą sterowaną hydraulicznie oraz łącznikiem hydraulicznym musi spełniać następujące warunki:
- odpowiednia moc silnika do danego modelu maszyny. Ciągniki z górnego zakresu mocy uzyskują lepszą wydajność, natomiast ciągniki z dolnego przedziału mocy winne być wyposażone w skrzynie biegów z prędkościami pełzającymi (poniżej 0,5 KM/h).
- układ zawieszenia narzędzi TUZ kat 3 otwory cięgien dolnych 36 mm, otwór łącznika 32 mm,
- regulowane wieszaki z pozycją pływającą – otwory podłużne,
- 2 do 3 oddzielne linie hydrauliczne – 2/3 pary szybkozłączy dwustronnych typ EURO,
- wałek WOM - 1000 obr./min.
Agregowanie w opcji z łącznikiem sztywnym – śruba rzymska:
Ustawić maszynę i ciągnik na równym podłożu (beton).
Zaczepić dolne cięgła TUZ zabezpieczyć podwójnymi śrubami M16 i M10 hakowe końcówki cięgieł ciągnika dodatkowo zabezpieczyć przed przypadkowym wybiciem.
Zaczepić łącznik górny /regulować za pomocą gwintu w taki sposób, aby maszyna utrzymywała poziom.
Podłączyć przewody hydrauliczne.
Kilkakrotne podnieść i opuścić maszynę
Po podniesieniu maszyny w położenie transportowe może nastąpić zmniejszenie stateczności i sterowności ciągnika.
W celu uzyskania dostępu do elementu zabezpieczającego sprzęgło WOM należy zdemontować stalowy kołnierz osłonowy sprzęgła lub górną pokrywę przekładni kątowej.
Dopasować długość wałka napędowego w pozycji maszyny opuszczonej.
Po dopasowaniu wału WOM sprawdzić działanie całego systemu, szczególną uwagę zwrócić na minimalne i maksymalne zazębienie teleskopu wału podczas podnoszenia i opuszczania maszyny.
W razie konieczności ograniczyć max. wysokość podnoszenia maszyny

Agregowanie w opcji z łącznikiem hydraulicznym:
Ustawić maszynę i ciągnik na równym podłożu (beton).
Zaczepić dolne cięgła TUZ zabezpieczyć podwójnymi śrubami M16 i M10.
Łącznik hydrauliczny zamocować tłoczyskiem siłownika do maszyny.
Podłączyć przewody hydrauliczne łącznika i ustawić położenie tłoczyska w pozycji środkowej (50 mm od skrajnych pozycji).
Wyregulować i zaczepić drugą końcówkę łącznika do ciągnika /regulować za pomocą gwintu (P) w taki sposób, aby maszyna utrzymywała poziom, nie używać hydrauliki/.
Wypróbować działanie układu pochylania maszyny przez kilkakrotne skrócenie i wydłużenie łącznika hydraulicznego, maszyna powinna się pochylać w przód i w tył.
Po podniesieniu maszyny w położenie transportowe może nastąpić zmniejszenie stateczności i sterowności ciągnika.
Dopasować długość wałka napędowego przy maksymalnym skróceniu łącznika hydraulicznego w pozycji maszyny opuszczonej.
Po dopasowaniu wału WOM sprawdzić działanie całego systemu, szczególną uwagę zwrócić na minimalne i maksymalne zazębienie teleskopu wału.
W razie konieczności ograniczyć max. wysokość podnoszenia maszyny.
Agregowanie w opcji z dolnym systemem prowadzenia przekładni:
Poziomowanie maszyny – ustawienie łącznika hydraulicznego
Połączyć dolne cięgła ciągnika (w wersji z zaczepami automatycznymi zablokować mechanizm przed przypadkowym wyczepieniem)
Założyć oryginalny łącznik hydrauliczny FAO FAR – najkorzystniejszy układ to górny otwór w maszynie i dolny otwór w ciągniku. (Patrz Rysunek 5.2)
Maszynę ustawić na równej posadzce tak aby płozy idealnie dolegały do podłoża – maszyna stoi w poziomie.
Regulować łącznik hydrauliczny – wysunąć tłoczysko siłownika łącznika o 50 mm od poz. wyjściowej następnie za pomocą gwintu w drugiej gałce wyregulować długość łącznika tak, aby maszyna pozostawała w poziomie a tłoczysko łącznika wysunięte było do połowy – 50mm (zablokować gwint śrubą kontrującą).
Przeprowadzić próbę działania łącznika – maszyna powinna wychylać się w przód i w tył o taki sam kąt.
Na tym etapie nie instalować wału WOM!
Nie używać innych łączników hydraulicznych , zastosowanie łącznika o większym skoku może spowodować poważną awarię maszynu i ciągnika

 

Ustawienie mechanizmu automatycznego prowadzenia przekładni
Dokręcić mocowanie systemu do szyny zaczepu górnego ciągnika tak aby sworzeń połączeniowy znajdował się na wysokości wałka WOM (Patrz Rysunek 5.3, wskaźnik 1)
Podnieść maszynę tak aby wałek ciągnika i maszyny pozostawały na tym samym poziomie nie przestawiać pozycji łącznika górnego. (Patrz Rysunek 5.3, wskaźnik 2)
Połączyć za pomocą sworznia uchwyt zamontowany do ciągnika z teleskopowym przegubem maszyny. (Patrz Rysunek 5.3, wskaźnik 3)
Za pomocą 4 śrub regulacyjnych ustawić mechanizm tak aby połączenie znajdowało się możliwie blisko środka odległości pomiędzy końcówką wałka ciągnika i maszyny Y1 = Y2 oraz na wysokości osi wału WOM (Patrz Rysunek 5.3, wskaźnik 4a i 4b)
Sprawdzić długość chromowanego pręta teleskopowego. W zależności od modelu ciągnika elementy mechanizmu mogą się różnić. Często wewnętrzną część teleskopu należy skrócić. Przy całkowitym skróceniu łącznika hydraulicznego powinno pozostać jeszcze 30 mm jałowego skoku teleskopu. Uwaga: w przypadku, gdy regulacja będzie niewłaściwa i dojdzie do całkowitego zamknięcia teleskopu, może dojść do mechanicznego uszkodzenia całego mechanizmu oraz przekładni kątowej.
(Patrz Rysunek 5.4)
Czynności wykonujemy w pozycji podniesionej , ze względów bezpieczeństwa podłożyć klocki drewniane pod płozy maszyny.Ustawienie skrajnych pozycji podnoszenia i opuszczania maszyny
W zależności od typu ciągnika skok podnośnika TUZ może się różnić.
Ustawienie MAX górnej pozycji najlepiej wykonać na gwintach wieszaków cięgien przez ich wydłużenie (przy ustawieniu max pozycji za pomocą systemu elektronicznego może dość do przypadkowego rozregulowania i podniesienia maszyny zbyt wysoko). Może wtedy dojść do kolizji mechanizmu prowadzenia z korpusem maszyny.
Ustawienie MAX dolnej pozycji - za pomocą systemu elektronicznego ciągnika.
Główna zasada przy ustawieniu MAX pozycji - maszyny nie podnosić zbyt wysoko, tylko na ile jest to konieczne i nie utrudnia pracy. Przy podnoszeniu maszyny np. na stertę gałęzi oraz opuszczaniu np. do rowu kontrolować odległość od punktów kolizji. (Patrz Rysunek 5.5 i 5.6)


Codziennie czyścić maszynę z nagromadzonych zanieczyszczeń zwłaszcza w obrębie przekładni ruchomej . W przypadku nagromadzenia się nadmiernej ilości np.błota , drewna może dojść do rozregulowania kątów przekładni a nawet do jej uszkodzenia.
5.4 Rozłączenie maszyny od ciągnika:
Ustawić maszynę i ciągnik na równym podłożu (beton).
Odłączyć przewody hydrauliczne, odczepić łącznik górny, Odczepić dolne cięgła TUZ.
Odjechać ciągnikiem ok. 20 cm od maszyny i następnie odczepić wał WOM od ciągnika
W przypadku krótszych przestojów wał WOM można pozostawić podwieszony na specjalnym zawiesiu, w przypadku dłuższej przerwy wał zdemontować i magazynować pod dachem.
5.5 Przejazdy po drogach
Kierowca traktora musi być dokładnie zaznajomiony z obsługą maszyny i przepisami bhp zawartymi w niniejszej instrukcji. Kierowca musi nadto posiadać prawo jazdy uprawniające do kierowania ciągnikami rolniczymi.
Maszyna musi być połączona z traktorem o odpowiedniej klasie i w dobrym stanie technicznym.
Największa dopuszczalna prędkość po drogach to 15 KM/h. Kierowca powinien zmniejszyć prędkość na drogach o złej nawierzchni, na drogach polnych, na śliskiej nawierzchni i kierować ciągnikiem z prędkością bezpieczną.
Podczas przejazdów transportowych maszyna musi być podniesiona na TUZ ciągnika na wysokość zapewniającą prześwit pod maszyną wynoszący co najmniej 250 mm. Trzypunktowy układ zawieszenia zabezpieczyć łańcuchem, aby uniknąć opadania maszyny. Po uniesieniu tylne światła ciągnika muszą być widoczne.
Cięgna dolne ciągnika musza być usztywnione (maszyna nie może kołysać się na boki).
Przed wyjazdem na drogę publiczną należy oczyścić maszynę, przede wszystkim oznakowanie oraz oświetlenie.
Wymagane przepisami oznakowanie nie jest wyposażeniem standardowym. w przypadku poruszania się po drogach publicznych maszynę należy wyposażyć w przenośne oświetlenie z tablicami ostrzegawczymi.
W tylnej części maszyny znajdują się punkty do mocowania trójkąta wyróżniającego.

Przenośne oświetlenie nie stanowi wyposażenia standardowego. 
5.6 Czynności do wykonania przed pracą

Przed rozpoczęciem pracy należy zapoznać się z niniejszą instrukcją, przepisami bhp i stosować się do nich. Po zapoznaniu się z przepisami bhp należy:
- Przeprowadzić wizualną kontrolę maszyny czy nie jest uszkodzona.
- Sprawdzić poziom oleju w przypadku niedoboru uzupełnić SAE 80-90 olej przekładniowy.
- Zawiesić maszynę na ciągniku, założyć wał przekaźnika mocy i połączyć hydraulikę. Po podniesieniu maszyny w położenie transportowe może nastąpić zmniejszenie stateczności i sterowności ciągnika.
-Za pomocą podnośnika hydraulicznego ciągnika lekko podnieść maszynę. przy małych obrotach silnika włączyć napęd i stopniowo zwiększać obroty aż do 1000 obr./min WOM. Jeżeli maszyna pracuje równo bez wibracji należy pozostawić ją na około 5 min. bez obciążenia do momentu wstępnego rozgrzania podzespołów. Po upływie 5 min cichej spokojnej pracy jałowej, bez wibracji można rozpocząć rozdrabnianie.

6 Praca
Przed rozpoczęciem pracy należy zapoznać się z niniejszą instrukcją, przepisami bhp i stosować się do nich.
Ustalić obroty silnika (1900- 2200 obr./min.) co odpowiada 1000 obr. na WOM-ie.
Opuścić maszynę do momentu zetknięcia końcówek rotora z ziemią.
Uruchomić WOM.
Powoli opuścić maszynę na podnośniku, szybkie opuszczanie prowadzi do nadmiernych przeciążeń i może być przyczyną awarii.
Włączyć najwolniejszy bieg w ciągniku (ok.0,5- 1,2 KM/godz.) i ruszyć.
W zależności od oporu maszyny można zwiększać prędkość, ewentualnie zmniejszyć głębokość roboczą.
W maszynach z aktywnymi narzędziami roboczymi istnieje zagrożenie związane z wyrzutem materiału (ziemi, drewna, kamieni) szczególnie zagrożony jest obszar przed i za maszyną. Wysoka prędkość obrotowa rotora może wyrzucać materiał na kilkadziesiąt metrów zwłaszcza przy opuszczaniu i podnoszeniu maszyny.
Podczas opuszczania do pozycji roboczej pokrywa tylna musi być zamknięta, podobnie przy podnoszeniu.

Drogi leśne i ścieżki przebiegające przez powierzchnię roboczą należy na okres pracy frezarką zamknąć dla ruchu. Przy drogach i ścieżkach przebiegających w pobliżu granic powierzchni roboczej należy ustawić tablice ostrzegawcze, nie bliżej niż 100 m, tablice muszą być dobrze widoczne i czytelne. W przypadku pracy obok drogi publicznej, na drodze należy ustawić posterunek (w porozumieniu z odpowiednim urzędem) regulujący ruch na zagrożonym odcinku drogi. Po zakończeniu pracy frezarką odrzucone zrębki należy usunąć z drogi.
Równoważny poziom emisji ciśnienia akustycznego dźwięku skorygowany charakterystyką A mierzony na stanowisku pracy (w kabinie ciągnika) wynosi 82 +/- 1 dB(A). Hałas ten został zmierzony metodą wg normy PN-EN 1553:2002 zał. D oraz PN-EN ISO 11201:1999 dla maszyny pracującej bez obciążenia.

6.1 Obsługa podczas pracy

Podczas rozdrabniania:
- na zrębie - przy równomiernej warstwie gałęzi - powoli opuszczać maszynę i jechać do przodu. Przy doborze optymalnej prędkości można uzyskać zadawalający efekt po jednym przejeździe.
- na grubej warstwie - pierwszy przejazd do tyłu z otwartą pokrywą drugi przejazd do przodu z zamkniętą pokrywą.
- na drobno - pracować z zamkniętą tylną pokrywą, jeżeli rozdrobnienie jest nie wystarczające to przejeżdżamy jeszcze raz, ale poprzecznie, maszyna opuszczona nisko na płozach.
- na grubo - pracować z podniesioną tylną pokrywą i szybciej, maszyna podniesiona na płozach.
- stojące zarośla – jazda tyłem z otwartą tylną pokrywą, zwrócić uwagę na kąt ustawienia ramy do pochylania drzew. Regulować hydraulicznie ustawienie w zależności od grubości drzew oraz ilości podszytu.
Od stopnia otwarcia osłony i szybkości jazdy zależy stopień rozdrobnienia.
-Na glebach zakamienionych zaleca się opuścić maksymalnie płozy. W przypadku natrafienia na ukrytego doży kamień należy maszynę podnieść na podnośniku ciągnika.
-Rozdrabniacz nie jest przeznaczony do frezowania pni.
-Zalecamy raz w tygodniu oczyścić oczka łańcucha.
Na powierzchniach gdzie występują kamienie należy zmniejszyć prędkość pracy poniżej 1 KM/h. Skrawanie narzędzia przy prędkości 1 KM/h wynosi 1cm , przy 2KM/h – 2 cm – jest to już głębokość całej płytki widiowej, dlatego przy uderzeniu w twardy kamień może ulec rozkruszeniu .

Nie wolno stosować wyższych obrotów WOM niż 1000 obr./min oraz niższych niż
(540, 750 obr./min. )
- Wydajność pracy agregatu zależy od wielu czynników: mocy ciągnika, doświadczenia operatora, obrotów rotora, rodzaju drewna, grubości warstwy rozdrabnianej, nierówności terenu (przeciętnie 0,5- 2,0 hektara na 8 godz.).

Zabronione jest smarowanie maszyny podczas jej ruchu. Łożyska główne rotora smarować po zakończonej pracy (gdy smar jest rozgrzany, smarowanie zimnej maszyny może doprowadzić do uszkodzenia uszczelniaczy łożysk rotora).

Frezarki są przeznaczone do ciężkich prac leśnych. Jednak właściwa obsługa i użytkowanie mają duży wpływ na żywotność maszyny.

6.2 Regulacja głębokości pracy
Maszyna posiada możliwość regulacji głębokości / wysokości roboczej.
Maksymalna głębokość pracy na płozach standardowych wynosi od 3-7 cm w zależności od zwięzłości gruntu, maksymalna wysokość nad gruntem 4-7 cm.
Płozy specjalne do zwiększonej głębokości umożliwiają pracę do 15cm.
Wielozakresowa regulacja płóz (płozy standardowe)
Odkręcić 6 śrub mocujących płozę
Przestawić na odpowiednią pozycję
Włożyć i dokręcić śruby
Podczas regulacji maszyna musi być podniesiona i zabezpieczona przed opadnięciem, najlepiej drewnianym klocem podłożonym pod rotor.
Zawsze używać rękawic ochronnych i odpowiednich narzędzi.
Do bezpiecznej regulacji potrzebne są dwie osoby.

 


7. Po pracy

7.1 Tabela obsługi

Pierwsze 8 godz. pracy

Pracować z przerwami. Co godzinę kontrolować stan napięcia pasków klinowych.
Kontrolować temperaturę przekładni oraz półosiek napędowych.
Po pierwszych 8 - 10 godz. pracy Kontrola wszystkich połączeń śrubowych.
Kontrola stanu napięcia pasków klinowych.
Smarowanie wszystkich łożysk według planu smarowania.
Po każdych 8 - 10 godz. pracy Kontrola stanu napięcia pasków klinowych.
Smarowanie wszystkich łożysk według planu smarowania.
Kontrola stanu rotora, wymiana uszkodzonych zębów.

Co miesiąc Kontrola stanu oleju w układzie napędowym.
Kontrola połączeń śrubowych.
Kontrola obudowy rotora
(od wewnątrz na wytarcie).
Kontrola rotora, ewentualne
napawanie w miejscach wytarcia
materiału.
Co roku lub przerób ok. 100-150 ha Obsługa serwisowa.
Po przebiegu 200-400 hektarów
Zależne od jakości smaru i warunków pracy Okresowa wymiana łożysk rotora.
Wyważenie rotora.
Na bieżąco Kontrola stanu technicznego,
sworzni, noży.


7.2 Obsługa maszyny po pracy
Podczas każdej przerwy w pracy wyłączyć napęd maszyny oraz silnik ciągnika, wyjąć kluczyk ze stacyjki.
Podczas jakichkolwiek prac przy maszynie czy pod maszyną podniesioną musi być odłączony napęd, silnik zgaszony, a maszyna zabezpieczona przed opadaniem. Najlepiej drewnianym klockiem.
Po każdych 8 – 10 godzinach pracy należy sprawdzić stan połączeń śrubowych ew. dokręcić.
Po każdych 8 – 10 godzinach pracy sprawdzić napięcie pasków klinowych. Napinanie wykonujemy za pomocą śrub. Maksymalne ugięcie to 5 – 7 mm przy nacisku 7.5 kg na pasek.
W przypadku uszkodzenia paska należy wymienić wszystkie.
Należy też kontrolować stan oleju w przekładni. w przypadku ubytku należy uzupełnić olejem przekładniowym SAE 90. Korki kontrolne i wlewowe (po górny korek kontrolny).
Pierwsza wymiana oleju po 100 godzinach pracy następne po 500 godzinach.
Wraz z olejem wymienić filtr.
Łożyska głównego rotora smarować po każdych 8 - 10 godz. pracy (codziennie, gdy maszyna jest rozgrzana, najlepiej po zakończeniu pracy) smarujemy za pomocą smarowniczki wyprowadzonej na osłony przekładni pasowych z lewej i prawej strony 2. Używać smarów do łożysk tocznych o podwyższonych parametrach, przeznaczonych do smarowania łożysk baryłkowych pracujących w ciężkich warunkach i podwyższonej temperaturze pracy.
Przed smarowaniem należy dokładnie oczyścić smarowniczki. Nie stosować dużego ciśnienia podczas smarowania- smar tłoczyć wolno. Przy dużym ciśnieniu mogą zostać uszkodzone uszczelniacze.

Smarowanie wałka napędowego po każdych 8 - 10 godz. teleskop wg potrzeb nawet częściej.
Codziennie kontrolować stan rotora.
Maszynę odczepiać od ciągnika po wcześniejszym oczyszczeniu, na równym i twardym terenie, pod zadaszeniem. Po odłączeniu maszyny od ciągnika bezwzględnie zdemontować wał przegubowo-teleskopowy.
Maszyna może posiadać dodatkową podporę stabilizującą (w zależności od wersji wyposażeniowej). Jeżeli maszyna fabrycznie była wyposażona w podporę, należy przy każdym odczepieniu od ciągnika bezwzględnie stosować.
Nie pozostawiać ciągnika z maszyną na pochyłościach terenu bez zabezpieczenia go przed samoczynnym stoczeniem się.
Codziennie maszynę oczyścić z resztek ziemi i drewna, przy okazji smarowania zdemontować osłony górnego bloku napędowego i oczyścić wnętrze maszyny. Utrzymanie czystości pozwoli na czas zauważyć ewentualne usterki lub przecieki oleju, zmniejszy się również zagrożenie pożarowe.
7.3 Obsługa serwisowa
Producent zaleca przeprowadzić każdego roku – po sezonie przegląd techniczny. Przegląd powinien uwzględnić kontrolę wyważenia rotora, stanu ułożyskowania, kontrolę przekładni, wytarcie płóz i obudowy i inne. Przeglądy może wykonać przeszkolony personel serwisowy dysponujący odpowiednimi narzędziami. Rotor wyważać w przypadku stwierdzenia nadmiernych wibracji nawet po wymianie kompletu zębów roboczych.
Zdemontowany rotor należy dostarczyć do producenta lub firmy dysponującej odpowiednią wyważarką.

7.4 Wymiana elementów roboczych (zębów)
Na bieżąco wymieniać uszkodzone lub zużyte elementy robocze, w przypadku wykruszenia widii wymienić uszkodzony element zanim dojdzie do uszkodzenia (wytarcia) podstawy narzędzia. Zbyt późna wymiana może doprowadzić do wibracji i uszkodzenia maszyny za co nie odpowiada producent. Przy montażu nowych narzędzi pamiętać o dokładnym oczyszczeniu gniazd, osadzeniu i dokręceniu. W przypadku wibracji rotora po przykręceniu nowych narzędzi należy rotor wyważyć. Ważniejsze naprawy związane z napędem może wykonać tylko przeszkolony pracownik. Przy niewłaściwie wykonanych naprawach użytkownik traci gwarancję. Stosować tylko oryginalne narzędzia robocze FAO FAR.

Dostępne narzędzia robocze:

2, 3 - FF20-23L, FF20-23P – lewy i prawy nóż boczny na bocznej ściance znajduje się widiowy
zgarniacz chroniący boczną powierzchnię zęba i podstawy. występuje w każdej konfiguracji rotora.

4 - FF20-23/2D - podstawowy ząb 2 płytkowy dla rotorów 45 i 55 zębów. Jest to agresywne narzędzie do drewna, przeznaczone do pracy na powierzchni, unikać terenów zakamienionych. Najbardziej ekonomiczne ze względu na mniejszą ilość sztuk i zmniejszony opór dzięki wolnej przestrzeni pomiędzy płytkami.

5 – FF20-23D - 1 –płytkowe, najbardziej agresywne narzędzie dla rotorów 55, 69,81.
Przeznaczone do drewna, z najmniejszym oporem pracy. Zalecane do ciągników z niższego zakresu mocy. Unikać powierzchni zakamienionych. oraz pracy w gruncie.

6 – FF20-25K - 1-płytkowe narzędzie uniwersalne dla rotorów 55, 69, 81. Kompromis pomiędzy agresywnością rozdrabniania a odpornością na kamienie. Może penetrować w głąb gleby.

7 - FF20-30K - 1-płytkowe narzędzie o zwiększonej żywotności z dużą agresywną płytką. przeznaczone do rotorów 55, 69, 81. Duża odporność na kamienie. Narzędzie posiada podwójny charakter: ok. 40% żywotności ostre agresywne, w miarę zużycia agresywność spada natomiast rośnie odporność na kamienie. Zalecane do prac w gruncie i na powierzchniach kamienistych.
Podstawowe zasady:
- Montowanie wyłącznie oryginalnych zębów.
- Wymiana całego kompletu – w takim przypadku wyważenie rotora pozostaje bez zmian.
- W przypadku wymiany pojedynczych zębów, należy wymontować wszystkie uszkodzone zęby.
- Następnie wymontować z maszyny 5, 10, lub 15 zębów o stopniu zużycia podobnym do zębów uszkodzonych. W dowolnym miejscu bębna, lecz obwodzie (jeden za drugim) zawsze po 5 szt., po 1 szt. z każdego rzędu.
- Używane zęby zamontować w miejscach ubytków, natomiast nowe przykręcić w rzędach po obwodzie.
- Najlepiej wymieniać po 5 zębów zachowując zasady wyważenia rotora (masy po przeciwnych stronach powinny się równoważyć).

Podczas prac związanych z wymianą narzędzi roboczych zachować szczególną ostrożność, stosować zasady BHP, używać środków ochrony osobistej (rękawice robocze, okulary ochronne).
Przed przystąpieniem do wymiany podnieść hydrauliczną pokrywę rotora opuścić maszynę na równym podłożu, wyłączyć napęd maszyny i silnik ciągnika.
Wyjąć kluczyk ze stacyjki. Zdjąć wałek WOM.

 

- W celu zachowania prawidłowego wyważenia wersje rotorów rozszerzone o 10 sztuk narzędzi roboczych muszą mieć zamontowane zęby 3 płytkowy FF20-23/2D naprzeciw zęba skrajnego, niezależnie od wybranego typu narzędzi. Miejsce, w którym musi się znaleźć ząb FF20-23/2D oznaczone jest 3 nacięciami nad górną śrubą mocującą ząb, oraz naspawanym symbolem 3P w dolnej części podstawy (Rysunek 7.4)
Wersje, w których trzeba montować ząb FF20-23/2D:
FF20-23D FF20-25K FF20-30K
2.054 DT 50 sztuk narzędzi 50 sztuk narzędzi 50 sztuk narzędzi
2.354 DT 55 sztuk narzędzi 55 sztuk narzędzi 55 sztuk narzędzi7.5 Regulacja naprężenia pasów transmisyjnych

- Ustawić maszynę na równym i stabilnym podłożu, podbudować tak, aby rotor mógł swobodnie się obracać.
- Zdemontować wał WOM.
- Zdemontować boczne pokrywy pasów.
- Poluzować nakrętki M16 (4 szt.) mocujące półosie (Rysunek 7.5) za pomocą śruby regulacyjnej (Rysunek 7.5) ustalić właściwe naprężenie pasów (maksymalne ugięcie 5-7 mm przy nacisku 7,5 kg). Dla pasów XPB 17 mm i ugięcie 5-7 mm przy nacisku 12,5 kg. Dla pasów XPC 22 mm (Rysunek 7.6).
- Specjalny przyrząd – rozpórkę (przyrząd zamocowany jest w uchwycie przy lewej półosi) umiejscowić w określonym miejscu (Rysunek 7.5) wyregulować kąt koła pasowego. Wydłużanie rozpórki powoduje przechylenie koła do góry, natomiast skrócenie powoduje przechylenie koła w dół. Sprawdzamy przez przyłożenie prostej listwy do krawędzi kół, max. odchyłka może wynosić 1 mm (Rysunek 7.7)
- po zdemontowaniu przyrządu ponownie sprawdzić kąt koła pasowego. Naprężenia powstałe podczas regulacji mogą doprowadzić do minimalnej zmiany kąta po zdemontowaniu przyrządu.
- W razie konieczności przeprowadzić regulację osiowości kół pasowych. Polega to na przesunięciu górnego koła pasowego na osi. Należy poluzować paski zluzować 3 śruby imbusowe (Rysunek 7.6) tulei zaciskowej i zluzować zacisk, następnie przesuwać koło do odpowiedniej pozycji.
- Zwrócić uwagę, aby odległość pomiędzy kołami pasowymi z prawej i lewej strony maszyny była równa. Maksymalna różnica 1 mm (Rysunek 7.6).
- Dokręcić nakrętki półosi M16.
- Zamontować osłony.
Niepoprawna regulacja pasów lub osiowości kół może doprowadzić do uszkodzenia pasów klinowych.
Używać tylko oryginalnych części. Nieoryginalne części mogą doprowadzić do uszkodzenia elementów układu napędowego.

 

7.6 Wymiana pasów transmisyjnych

- Ustawić maszynę na równym i stabilnym podłożu, podbudować tak, aby rotor mógł swobodnie
się obracać
- Zdemontować wał WOM
- Zdemontować boczne pokrywy pasów.
- Za pomocą śruby regulacyjnej poluzować naciąg pasów klinowych (Rozdział 7.5)
- Zdemontować dolne koło pasowe. Wykręcić śrubę centralną M16, wykręcić 3 śruby imbusowe blokujące piastę zaciskową z kołem pasowym (Rysunek 7.8), 2 wykręcone śruby wkręcić do 2 półotworów ściągaczowych (Rysunek 7.8) w piaście dokręcić mocno do 200Nm – powinno nastąpić rozdzielenie koła i klinowej piasty zaciskowej.
- W przypadku trudności z rozdzieleniem koła można uderzać ciężkim młotem przez mosiężny pobijak po obwodzie koła pasowego (Patrz znaki „X” na rysunku 7.8) (uwaga na ryzyko uszkodzenia rowka pasowego).
- Po zluzowaniu i rozdzieleniu koła, wbić klinowe ostrze (śrubokręt) do szczeliny w piaście zaciskowej (Rysunek 7.8) – zdemontować piastę a następnie koło.
- Wymienić pasy na nowe, następnie włożyć koło pasowe a później tuleję zaciskową.
- Wkręcić 3 śruby blokujące tylko wstępnie bez dokręcania.
- Dokręcić śrubę centralną z podkładką (moment 280Mn)
- Dokręcić obwodowo 3 śruby imbusowe piasty momentem 125Nm
- Wyregulować napięcie pasów klinowych (Rozdział 7.5)
-Sprawdzić osiowość kół pasowych (Rysunek 7.7), w razie konieczności przeprowadzić regulację osiowości. Polega to na przesunięciu górnego koła pasowego na osi. Należy poluzować paski zluzować 3 śruby imbusowe tulei zaciskowej i zluzować zacisk, następnie przesuwać koło do odpowiedniej pozycji. Dokręcić śruby tulei zaciskowej odpowiednim momentem. (Rozdział 7.5)
-Zamontować osłony.

W zależności od przebiegu maszyny zaleca się przy wymianie pasów wymienić również łożyska rolek napinaczy . Przy przebiegu 200-300ha łożyska moą się nadmiernie grzać przyspieszając zużycie pasów klinowych.

 

 7.7 Kontrola i Wymiana oleju w głównej przekładni kątowej

Kontrola poziomu oleju:

- Odkręcić korek kontrolny na tylnej ścianie obudowy przekładni (Rysunek 7.9)
- Właściwy poziom – dolna krawędź otworu.
- Wlew – śruba imbusowa (Rysunek 7.9)
- Ilość oleju ok. 5 litrów (SAE 90).

 

Filtr oleju należy wymieniać przy każdej wymianie oleju

Wymiana oleju:

- Korek spustowy - w przedniej części głównej przekładni kątowej (Rysunek 7.10).
-Przed wymianą oleju maszynę rozgrzać, następnie odczepić od ciągnika i przechylić do przodu o ok.
30 stopni w celu lepszego opróżnienia przekładni.
- Używać odpowiednich narzędzi oraz środków ochrony osobistej.
- Zużyty olej oddać do utylizacji.
- Wlać świeży olej SAE 90 ok. 5 litrów (do poziomu w korku kontrolnym) – korek wlewowy znajduje się w górnej części przekładni (Rysunek 7.9)7.8 Regulacja luzu na zawiasie ramy pochylającej

Kontrolować luz na tulei zawiasowej ramy pochylającej, zaniedbania prowadzą do wybicia tulejki brązowej i uszkodzeń powierzchni ślizgowej.
Regulacja polega na dokręceniu śruby zaciskającej M16 (Rysunek 7.11)
Dokręcać z wyczuciem, żeby nie doprowadzić do całkowitego zablokowania przegubu.

7.9 Smarowanie
1.Łożyska główne rotora 2 sztuki co 8-10 godzin
2.Przeguby siłowników hydraulicznych 8 sztuk co 20 godzin
3.Kontrola poziomu oleju skrzyni przekładniowej (Rozdział 7.7) co 100 godzin
4.Tuleje zawiasu pokrywy tylnej co 20 godzin
5.Wał przegubowo-teleskopowy 1 szt.WOM (Rysunek 7.15) co 8-10 godzin
6.Przeguby krzyżakowe górnego bloku 4 sztuki co 20 godzin
7.Sworznie łączące z ciągnikiem 3 sztuki co 20 godzin
8.Zawias ramy pochylającej Co 8-10 godzin

Stosować smar do łożysk tocznych o podwyższonych parametrach.
Olej przekładniowy SAE 90 Hipol GL4
Pierwsza wymiana po 100 godz. pracy,
następne co 500 godz. lub raz w roku.


Opcja bez ramy do zagarniania:Materiały smarne
W frezarkach FAO FAR stosowane są najwyższej jakości łożyska główne rotora. Łożyska pracują w ekstremalnie trudnych warunkach, dlatego wymagają systematycznego smarowania smarami wysokiej jakości. Poniżej podajemy parametry smarów oraz rekomendowane produkty.
Uniwersalny smar o długiej żywotności na duże obciążenia – do stosowania od -40oC do 160oC (+180oC).
Opis produktu
Smar litowy zmydlony ze specjalną mieszaniną oleju zasadowego i dodatkami do optymalizacji ogólnych właściwości smarowych jak ochrona przed korozją, ochrona metali kolorowych i ochrona przed starzeniem, wytrzymałością warstwy smaru wzgl. odpornością na wysokie i niskie temperatury.
Zakres stosowania
Wielozakresowy smar o wysokiej wydajności do łożysk tłocznych i ślizgowych narażonych na zróżnicowane wymagania i obciążenia.
Parametry produktu
Wygląd brązowy, gładki, jednolity
Zagęszczacz 12-hydroksystearynian litu
Baza olejowa olej mineralny / olej syntetyczny
Lepkość podstawowa mm``/sek przy 40oC 82
Punkt kroplenia oC > 190
Klas NL GL 2
Penetracja spoczynkowa 265 – 295
Penetracja pełzająca 265 – 295
Timken lbs, ok. min. 45
Współczynnik neutralizacji Nd KOH/g
Smar bez dodatków 0,1 – 0,4 alkaliczny
Odporność na wodę DIN 51807 TI 0 – 50
Test Empor (dest. H2O) DIN 51802stopień korozji 0
Popiół tlenku cięż. %
DIN 51803 ok. 1,5
Smary rekomendowane:
LUBCON TURMOGREASE N3 – syntetyczny
Shell Alvania Grease RL 3 LUBCON TURMOGREASE LI 802 EP.KR
Castrol Longtime PD2 FUCHS Renolit HLT 2
7.10 Przechowywanie po sezonie
Oczyścić mechanicznie a następnie umyć wodą pod ciśnieniem (uwaga strumienia wody nie kierować w okolice łożysk).
Po osuszeniu maszynę uruchomić na ok. 10-15 min celu usunięcia resztek wody
z wewnętrznych elementów maszyny.
Przesmarować wszystkie punkty zgodnie z tabelą smarowania.
Uruchomić frezarkę na ok. 1 min.
Wymienić zużyte elementy robocze oraz przeprowadzić ogólną kontrolę stanu technicznego, wszelkie zauważone usterki należy usunąć.
Zakonserwować elementy, na pow. których występują ubytki lakieru.
Wymienić olej + filtr przekładni.
Zdemontować wał przegubowo teleskopowy (wał WOM).
Jeżeli okres przechowywania jest dłuższy jak 3 m-ce, to dodatkowo należy poluzować paski transmisyjne.
Po odczepieniu od ciągnika maszynę przechowywać pod zadaszeniem na podporach, na równym i twardym podłożu w sposób zapobiegający przypadkowemu okaleczeniu ludzi i zwierząt.
W czasie wykonywania powyższych czynności zachować zasady bezpieczeństwa,
Używać środków ochrony osobistej ( rękawice ochronne, okulary, odpowiednie narzędzia.
Stosować się do zasad ochrony środowiska (odpady zaolejone oddać do utylizacji).

Po okresie przechowywania maszyna po przesmarowaniu jest gotowa do pracy,
W przypadku gdy były luzowane pasy klinowe, należy przeprowadzić regulację zgodnie z instrukcją obsługi (Rozdział 7.5)

8. Naprawy
W przypadku stwierdzenia jakiejkolwiek usterki podczas codziennego przeglądu lub podczas pracy należy natychmiast przerwać pracę, ustalić przyczynę usterki i jeśli to możliwe oraz bezpieczne usterkę usunąć. Zawsze posługiwać się instrukcją obsługi. Jeżeli jest to poważna usterka to naprawy powinien dokonać warsztat specjalistyczny lub producent.
8.1 Niesprawności i sposoby ich usunięcia
Zakłócenia – błędy działania Możliwe przyczyny Sposoby usunięcia
Zbyt duży opór maszyny Zbyt duża głębokość robocza, zbyt słaby ciągnik do warunków pracy. Regulacja głębokości.
Redukcja prędkości, wymiana ciągnika.
Niewystarczający stopień rozdrobnienia – nowa maszyna Zbyt wysokie ustawienie maszyny, praca tylko tyłem.
Jazda do przodu z otwartą osłoną.

Błędnie dobrane zęby robocze. Regulacja głębokości pracy.
Kierunek pracy tył – przód.
Domknięciem osłony regulować stopień rozdrobnienia.
Zmienić rodzaj zębów.

Niewystarczający stopień rozdrobnienia – stara maszyna Zużyte zęby robocze.
Zużyte przeciwnoże w obudowie. Wymiana narzędzi roboczych.
Regeneracja obudowy.
Wibracja maszyny Na rotorze zamontowane zęby o różnym stopniu zużycia w nieuporządkowany sposób. 1.Przy wymianie zębów zachować zasady równoważenia masy (rozdział 7.4.).
2.Wymontować wszystkie zęby, przeważyć następnie układać spiralnie na rotorze od najcięższego zęba.
Wibracja maszyny Utrata wyważenia spowodowana ubytkiem materiału na podstawach lub awaryjnym odkształceniem rotora. Przeprowadzić regenerację podstaw zębów, w przypadku potrzeby prostować rotor, następnie wyważyć dynamicznie w klasie G-2,5.
Oderwanie podstawy zęba roboczego Nagłe najechanie na wyjątkowo twardą przeszkodę (np. metalowa konstrukcja w betonowym fundamencie, szyna kolejowa). Wymiana podstawy zęba. Szczegółowa instrukcja naprawy dostępna na życzenie.
Przegrzewanie przekładni pasowej Zbyt luźne pasy w przekładni pasowej. Ciągnik o mocy przekraczającej parametry maszyny.
Błędne ustawienie kół pasowych. Wyregulować naciąg pasów.
Dobrać odpowiedni ciągnik.
Przeprowadzić regulację przekładni pasowych zgodnie z instrukcją.
Wyciek oleju przez uszczelnienia Niedrożny odpowietrznik przekładni.
Uruchamianie i praca zimnej maszyny na wysokich obrotach.
Uszkodzone uszczelniacze,
Zużyte lub uszkodzone łożyska. Oczyścić odpowietrznik.
Po uruchomieniu rozgrzać maszynę na niskich obrotach.
Wymienić uszczelniacze.
Wymienić łożyska i uszczelniacze.
Dymienie i przegrzewanie sprzęgła WOM Zużyte okładziny sprzęgła.
Błędnie dobrane sprzęgło do mocy ciągnika. Wymienić okładziny sprzęgła.
Dobrać właściwy wał lub wymienić sprężynę sprzęgła.
Poślizg sprzęgła w WOM Zużyte okładziny sprzęgła. Wymienić okładziny.
Przekręcone pasy klinowe na kołach Błędna regulacja przekładni pasowej. Wymienić cały komplet pasów i wyregulować.
Zatłuszczone smarem przekładnie pasowe Uszkodzone uszczelniacze na osi rotora. Zbyt szybkie podawanie smaru podczas smarowania, smarowanie na zimno. Smar podawać wolno, umożliwiając wypływ zużytego smaru przez specjalny kanał. Smarować rozgrzaną maszynę.
Uszkodzenie wałka / łożyska wejściowego do przekładni Zbyt długi wał WOM, zatarta tuleja wału WOM. Dopasować długość wałka, naprawić uszkodzenia.
Zerwanie śrub sprzęgła zapadkowego w WOM Zatarcie tulei teleskopowej w wale WOM
Spowodowane brakiem smarowania. Naprawić wał specjalistycznym warsztacie.
Smarować zgodnie z instrukcją.
Wykręcenie się śrub sprzęgła zapadkowego WOM Najczęściej spowodowane przegrzaniem sprzęgła i poluzowaniem kleju zabezpieczającego śruby. Nie dopuszczać do przegrzewania się sprzęgła.
W przypadku naprawy użyć właściwego kleju do zabezpieczenia śrub.
Brak obiegu oleju w układzie smarowania z pompą Zerwany pasek napędowy pompy.
Uszkodzone sprzęgiełko klinowe pompy.
Uszkodzona pompa. Sprawdzić i wyregulować napęd pompy,
ewentualnie wymienić pompę hydrauliczną.

9. Złomowanie

Po okresie eksploatacji należy dokonać demontażu maszyny. Wypuszczone oleje oraz części gumowe oddać do utylizacji, podzespoły mechaniczne i części w dobrym stanie technicznym można zmagazynować jako części zamienne do innych maszyn. Pozostałe elementy sprzedać na złom. Wszystkie prace wykonywać w rękawicach ochronnych. Zużyte maszyny można dostarczyć do producenta, gdzie po weryfikacji następuje demontaż i złomowanie.
Postępowanie z odpadami reguluje Dz.U. nr 96/97 z dnia 27.06.1997 r. poz.592 i
Dz.U. nr. 162/97 z dnia 24.12.1997 r. poz.1135.

10. Gwarancja i odpowiedzialność producenta
Gwarancja stanowi zobowiązanie sprzedawcy (Gwaranta) do nieodpłatnego usunięcia wad fizycznych sprzedanej maszynie is

2354