FaoFar FaoFar FaoFar FaoFar

Projekty unijne


Programy wsparcia, z których korzysta firma FAO FAR:

Program Operacyjny:
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 -


Hasło programu:
"Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne potrzeby"


Beneficjent:

PPUH FAO FAR Janusz Glajcar, Puńców, ul. Cieszyńska 122, 43-400 Cieszyn


Całkowita wartość projektu: 1.525.049,12 PLN
Wartość dofinansowania w kwocie nieprzekraczającej : 749 875,00 PLN

Tytuł projektu : „ Linia technologiczna do produkcji maszyn leśnych.”

Celem projektu współfinansowanego ze środków Regionalnego Programy Operacyjnego Województwa Śląskiego (RPO WSL) na lata 2007-2013,  jest wsparcie firmy
PPUH FAO FAR przez dofinansowanie projektu inwestycyjnego.
Dzięki współfinansowaniu wybudowana została nowa hala produkcyjna o powierzchni 1031,50m, z czego dofinansowano 800m. Zakupiono suwnicę na trwale zamontowaną w hali produkcyjnej. Dzięki rozbudowie istniejącej infrastruktury wprowadzony został  co najmniej 1 nowy produkt – miniharwester . Kolejne nowe produkty ( żurawie leśne oraz podwozia o dużych garbatych ) wprowadzono w roku 2012. W ramach projektu utworzono 5 nowych stanowisk pracy.
Poprzez wszystkie powyższe działania stworzone zostały warunki do powiększenia przewagi konkurencyjnej przedsiebiorstwa .

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2007-2013


Informacje Źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie  www.rpo.silesia-region.pl

 


« powrót